Dooma

Koncept DOOMA v sobě kombinuje životní styl a nadčasové ztvárnění budov i jejich okolí. Cílem je vytvořit opakovatelné, udržitelné a především dostupné bydlení, které přinášíme do regionů napříč naší republikou. Jedná se o společensky odpovědné projekty s významnou hodnotou v urbanistické, sociální a ekologické rovině. Projekty jsou koncipovány tak, aby nezatěžovaly své stávající okolí, ale naopak jej vhodným způsobem rozvíjely a přinášely užitek i stávajícím obyvatelům. Velký důraz je kladen především na komunitní rozměr obytných komplexů. Uvnitř i vně budov jsou proto navrhovány prostory pro společné využití jeho obyvatel a návštěvníků. Každý objekt je vybaven moderními technologiemi s obnovitelnými zdroji s cílem minimalizovat ekologickou zátěž vyvolanou stavbou a ekonomické dopady následného provozu.