Hlubočepy

Předmětem urbanistické koncepce byla rozvojová plocha o výměře téměř 100 000m2 v Praze Hlubočepech. Takto rozsáhlé území vyžadovalo komplexní přístup, kdy bylo nutné tuto lokalitu koncipovat jako samostatnou městskou čtvrť, která bude ve většině svých potřeb soběstačná a nebude svým vznikem zatěžovat okolní infrastrukturu a vybavenost. Stěžejní funkcí je bydlení v rodinných domech a viladomech. Potřebná vybavenost pro nově vzniklou zástavbu je situována v severovýchodní části řešeného území, kde se nachází objekty administrativy, obchodu, drobné výroby a služeb s restaurací. Ve velké míře jsou zde zastoupeny různé druhy zeleně, které nabízí pestrou škálu rekreačního vyžití.

Funkce

Bydlení, občanská vybavenost, administrativa

Kapacita

67 rodinných domů a 11 viladomů 9 350 m2 HPP pro administrativu a služby 2 696 m2 HPP pro výrobu, služby a restauraci

Kategorie

Novostavba

Místo

Praha 5, Hlubočepy

Projektové práce

urbanistická koncepce 2021

Realizace