Domov pro seniory Horažďovice

Návrh domova pro seniory v Horažďovicích je pilotním projektem „Ideal Senior House“. Myšlenkou této koncepce bylo vytvořit provozně dokonalou stavbu splňující nejvyšší nároky klientů, a přitom docílit příjemného domácího prostředí pobytových prostor. Velkou devizou projektu je jeho opakovatelnost a modularita. Objekt splňuje podmínky certifikace BREEAM ve stupni very good. Z hlediska technologie je budova vybavena na velmi vysoké úrovni, a to včetně inteligentního řízení a aplikace obnovitelných zdrojů. Na základě zkušeností z předchozích projektů se nám podařilo vyvinout typový objekt splňující nejvyšší nároky provozu domova pro seniory s důrazem na optimalizaci pořizovacích i provozních nákladů.

Funkce

Domov pro seniory

Kapacita

120 klientů

Kategorie

Novostavba

Místo

Horažďovice

Projektové práce

2021 - 2022

Realizace

2023 - 2024