Domov pro seniory Humpolec

Unikátní projekt vznikl jako první PPP (Public-Private Partnership) projekt v oblasti sociálních služeb v ČR. Kapacita objektu byla stanovena tak, aby bylo možno nahradit dva dosluhující městské provozy. Budova půdorysného tvaru Y je členěna do několika hmot oddělených ustupujícími fasádami ve středu objektu. Jedinečnost návrhu tkví především v důmyslném provozním řešení současně však zachovávající domácí prostředí jednotlivých domácností.

Funkce

Domov pro seniory

Kapacita

203 klientů

Kategorie

Novostavba

Místo

Humpolec

Projektové práce

2019 - 2020

Realizace

2020 - 2022