DOOMA Jihlava

Polyfunkční urbánní blok v srdci rezidenční čtvrti krajského města navazuje na dříve zpracovanou územní studii, kterou dále rozpracovává směrem k ekologické udržitelnosti a konceptu dostupného bydlení. Prostupnost bloku a otevřenost struktury v parteru je základem pro vytvoření sociální komunity a kvalitního veřejného prostoru v této lokalitě. Propracovaným návrhem zdrojů energií tento projekt dosahuje nejlepších možných vlastností a bude přínosem jak pro obyvatele bytů, tak pro své sousedy.

Funkce

Bydlení

Kapacita

99 bytů

Kategorie

Novostavba

Místo

Jihlava

Projektové práce

2022

Realizace

zahájení 2023