Kestřanské dvory

Venkovské bydlení v nejvyšším standardu s dotekem přírody a jihočeské krajiny. Návrh souboru rodinných domů se harmonicky snoubí s vesnickým charakterem a přináší nové možnosti bydlení. Elegantní kombinace moderních technologií a původního archetypálního výrazu domů přináší do vesnického prostoru komfort nového tisíciletí, přičemž však nenarušuje genia loci místa.

Funkce

Bydlení

Kapacita

21 rodinných domů

Kategorie

Novostavba

Místo

Kestřany

Projektové práce

2019-2021

Realizace

2021-2023