Komunitní centrum Chabry

Komunitní centrum je součástí projektu Nové Chabry, vzniklo jako multifunkční prostor pro obyvatele nejbližšího okolí. Objekt byl navržen tak, aby umožnil širokou škálu využití v denních hodinách (dětská skupina, kavárna) i večerním čase (workshopy, přednášky, kinosál). Budova je součástí lineárního parku, který byl navržen společností Flera. Při návrhu byl kladen důraz na použití přírodě blízkých materiálů a aplikaci moderních technologií umožňující variabilní celoroční provoz objektu.

Funkce

Komunitní centrum

Kapacita

64 osob

Kategorie

Novostavba

Místo

Dolní Chabry

Projektové práce

2019-2020

Realizace

2020-2022