Městský dům Za Papírnou

Jedná se o soutěžní návrh komunitního bytového domu pro městskou část Praha 7. Hlavní hmota objektu tvoří nárožní dominantu ulic Železničářů a Za Papírnou. Nejvyšší podlaží budovy je vybaveno společenskými prostory, které podporují komunitní způsob života. Přízemí objektu je řešeno jako živý obchodní parter, ve vyšších podlažích se nacházejí modulárně navržené bytové jednotky.

Funkce

Bydlení

Kapacita

49 bytů

Kategorie

Novostavba

Místo

Praha

Projektové práce

2022

Realizace