Co děláme a kde?

US Plan s.r.o. je kolektivem architektů, který vzniknul jako součást společnosti Urban Survival s.r.o. a má od začátku společné cesty za úkol naplňovat odvážnou myšlenku „out of the box“. Postupem času jsme se vyvinuli v komplexní architektonické studio orientované ve svých návrzích směrem udržitelné a sociálně zaměřené architektury. Ve svých návrzích zohledňujeme všechny aspekty projektu, které jsou navzájem propojené technologií BIM, pro kterou využíváme program ArchiCAD. Našim klientům tak můžeme poskytnout kompletní zpracování projektu s nadčasovým designem a kulturně-společenským dosahem.

Dooma

Koncept DOOMA v sobě kombinuje životní styl a nadčasové ztvárnění budov i jejich okolí. Cílem je vytvořit opakovatelné, udržitelné a především dostupné bydlení, které přinášíme do regionů napříč naší republikou. Jedná se o společensky odpovědné projekty s významnou hodnotou v urbanistické, sociální a ekologické rovině. Projekty jsou koncipovány tak, aby nezatěžovaly své stávající okolí, ale naopak jej vhodným způsobem rozvíjely a přinášely užitek i stávajícím obyvatelům.

Interiér

Bydlení v exkluzivní lokalitě vyžaduje přiměřenou dávku respektu, která se odráží i v samotném interiéru. Pokud vás má ráno přivítat všudypřítomný výhled na jednu z nejkrásnějších částí Prahy, je nutné navrhnout stejně jedinečný a promyšlený prostor, který poskytne klientovi nejvyšší možnou dávku komfortu a splní ty nejpřísnější požadavky. Díky použití luxusních přírodních materiálů a originálních textur se atmosféra exteriéru odráží i v interiéru a vytváří nezapomenutelný designový zážitek.

Domovy pro seniory

Dlouhodobá spolupráce se společností SeneCura, jedním z nejvýznamnějších hráčů na poli soukromého provozování sociálních služeb v ČR, nám dovolila dokonale poznat potřeby klientů, personálu a životního cyklu staveb pro seniory. Letitý proces poznávání, analýz a diskusí s provozním personálem vyústil v návrh konceptu „Ideal Senior House“, kde jsme aplikovali veškeré poznatky nabyté z předchozích realizací. Jedná se o opakovatelný, kapacitně variabilní objekt, který je primárně zaměřen wellbeing klientů domova a zároveň umožňuje jednoduché provozování objektu při splnění náročných hygienických a požárních předpisů. Budovy jsou navrženy ve standardu certifikace BREEAM very good a jsou vybaveny inteligentní technologií s masivním využitím obnovitelných zdrojů.

Kestřany

Naší vizí je revitalizace a znovuobjevení soběstačnosti Kestřan a nejbližšího okolí. Tato malebná vesnice v píseckém regionu vyniká svým kulturním dědictvím. Při návrhu postupujeme s úctou a respektem k původním historickým strukturám a snažíme se o opatrnou integraci nových prvků, které pomohou této obci posunout se dále směrem k udržitelné celistvosti.

Sadové úpravy

Jedním z hlavních cílů společnosti US PLAN s.r.o. je poskytnutí komplexní služby v rámci návrhu budov, kam jednoznačně spadá i návrh parteru budovy včetně sadových úprav. Našim klientům i projektům nabízíme plně vybavený „městský interiér“ a nadčasové zpracování okolní zeleně s důrazem na jednoduchost údržby.

Urbanismus

Vize našich urbanistických návrhů je silně ovlivněna stále se zvyšující poptávkou po dostupném bydlení a vzrůstajícím důrazem na udržitelnost. Cílem tvorby je dosažení vyváženosti základních pilířů udržitelnosti: environmentálního, sociálního a ekonomického. Díky tomu se projekt stává smysluplný po všech stránkách. Snahou je vytvořit takové prostředí, které budoucím obyvatelům poskytne rozmanitost funkcí a bude podporovat sdílení a komunitní život. Řešené území vždy řešíme komplexně včetně jeho vazeb a vlivů na okolí tak, aby se pro danou oblast nové území stalo přínosem a nikoli zátěží.

Dooma

Koncept DOOMA v sobě kombinuje životní styl a nadčasové ztvárnění budov i jejich okolí. Cílem je vytvořit opakovatelné, udržitelné a především dostupné bydlení, které přinášíme do regionů napříč naší republikou. Jedná se o společensky odpovědné projekty s významnou hodnotou v urbanistické, sociální a ekologické rovině. Projekty jsou koncipovány tak, aby nezatěžovaly své stávající okolí, ale naopak jej vhodným způsobem rozvíjely a přinášely užitek i stávajícím obyvatelům.

Více »
Interiéry

Bydlení v exkluzivní lokalitě vyžaduje přiměřenou dávku respektu, která se odráží i v samotném interiéru. Pokud vás má ráno přivítat všudypřítomný výhled na jednu z nejkrásnějších částí Prahy, je nutné navrhnout stejně jedinečný a promyšlený prostor, který poskytne klientovi nejvyšší možnou dávku komfortu a splní ty nejpřísnější požadavky. Díky použití luxusních přírodních materiálů a originálních textur se atmosféra exteriéru odráží i v interiéru a vytváří nezapomenutelný designový zážitek.

Více »
Domovy pro seniory

Dlouhodobá spolupráce se společností SeneCura, jedním z nejvýznamnějších hráčů na poli soukromého provozování sociálních služeb v ČR, nám dovolila dokonale poznat potřeby klientů, personálu a životního cyklu staveb pro seniory. Letitý proces poznávání, analýz a diskusí s provozním personálem vyústil v návrh konceptu „Ideal Senior House“, kde jsme

Více »
Kestřany

Naší vizí je revitalizace a znovuobjevení soběstačnosti Kestřan a nejbližšího okolí. Tato malebná vesnice v píseckém regionu vyniká svým kulturním dědictvím. Při návrhu postupujeme s úctou a respektem k původním historickým strukturám a snažíme se o opatrnou integraci nových prvků, které pomohou této obci posunout se dále

Více »
Sadové úpravy

Jedním z hlavních cílů společnosti US PLAN s.r.o. je poskytnutí komplexní služby v rámci návrhu budov, kam jednoznačně spadá i návrh parteru budovy včetně sadových úprav. Našim klientům i projektům nabízíme plně vybavený „městský interiér“ a nadčasové zpracování okolní zeleně

Více »
Urbanismus

Vize našich urbanistických návrhů je silně ovlivněna stále se zvyšující poptávkou po dostupném bydlení a vzrůstajícím důrazem na udržitelnost. Cílem tvorby je dosažení vyváženosti základních pilířů udržitelnosti: environmentálního, sociálního a ekonomického. Díky tomu se projekt stává smysluplný po všech stránkách. Snahou je vytvořit takové prostředí, které budoucím obyvatelům poskytne rozmanitost funkcí a

Více »

Dooma

Koncept DOOMA v sobě kombinuje životní styl a nadčasové ztvárnění budov i jejich okolí. Cílem je vytvořit opakovatelné, udržitelné a především dostupné bydlení, které přinášíme do regionů napříč naší republikou. Jedná se o společensky odpovědné projekty s významnou hodnotou v urbanistické, sociální a ekologické rovině. Projekty jsou koncipovány tak, aby nezatěžovaly své stávající okolí, ale naopak jej vhodným způsobem rozvíjely a přinášely užitek i stávajícím obyvatelům. Velký důraz je kladen především na komunitní rozměr obytných komplexů. Uvnitř i vně budov jsou proto navrhovány prostory pro společné využití jeho obyvatel a návštěvníků. Každý objekt je vybaven moderními technologiemi s obnovitelnými zdroji s cílem minimalizovat ekologickou zátěž vyvolanou stavbou a ekonomické dopady následného provozu.

Více »

Sadové úpravy

Jedním z hlavních cílů společnosti US PLAN s.r.o. je poskytnutí komplexní služby v rámci návrhu budov, kam jednoznačně spadá i návrh parteru budovy včetně sadových úprav. Našim klientům i projektům nabízíme plně vybavený „městský interiér“ a nadčasové zpracování okolní zeleně s důrazem na jednoduchost údržby.

Více »

Urbanismus

Vize našich urbanistických návrhů je silně ovlivněna stále se zvyšující poptávkou po dostupném bydlení a vzrůstajícím důrazem na udržitelnost. Cílem tvorby je dosažení vyváženosti základních pilířů udržitelnosti: environmentálního, sociálního a ekonomického. Díky tomu se projekt stává smysluplný po všech stránkách. Snahou je vytvořit takové prostředí, které budoucím obyvatelům poskytne rozmanitost funkcí a bude podporovat sdílení a komunitní život. Řešené území vždy řešíme komplexně včetně jeho vazeb a vlivů na okolí tak, aby se pro danou oblast nové území stalo přínosem a nikoli zátěží.

Více »

Interiéry

Bydlení v exkluzivní lokalitě vyžaduje přiměřenou dávku respektu, která se odráží i v samotném interiéru. Pokud vás má ráno přivítat všudypřítomný výhled na jednu z nejkrásnějších částí Prahy, je nutné navrhnout stejně jedinečný a promyšlený prostor, který poskytne klientovi nejvyšší možnou dávku komfortu a splní ty nejpřísnější požadavky. Díky použití luxusních přírodních materiálů a originálních textur se atmosféra exteriéru odráží i v interiéru a vytváří nezapomenutelný designový zážitek.

Více »

Kestřany

Naší vizí je revitalizace a znovuobjevení soběstačnosti Kestřan a nejbližšího okolí. Tato malebná vesnice v píseckém regionu vyniká svým kulturním dědictvím. Při návrhu postupujeme s úctou a respektem k původním historickým strukturám a snažíme se o opatrnou integraci nových prvků, které pomohou této obci posunout se dále směrem k udržitelné celistvosti.

Více »

Domovy pro seniory

Dlouhodobá spolupráce se společností SeneCura, jedním z nejvýznamnějších hráčů na poli soukromého provozování sociálních služeb v ČR, nám dovolila dokonale poznat potřeby klientů, personálu a životního cyklu staveb pro seniory. Letitý proces poznávání, analýz a diskusí s provozním personálem vyústil v návrh konceptu „Ideal Senior House“, kde jsme aplikovali veškeré poznatky nabyté z předchozích realizací. Jedná se o opakovatelný, kapacitně variabilní objekt, který je primárně zaměřen wellbeing klientů domova a zároveň umožňuje jednoduché provozování objektu při splnění náročných hygienických a požárních předpisů. Budovy jsou navrženy ve standardu certifikace BREEAM very good a jsou vybaveny inteligentní technologií s masivním využitím obnovitelných zdrojů.

Více »

Kestřanské dvory

Venkovské bydlení v nejvyšším standardu s dotekem přírody a jihočeské krajiny. Návrh souboru rodinných domů se harmonicky snoubí s vesnickým charakterem a přináší nové možnosti bydlení. Elegantní kombinace moderních technologií a původního archetypálního výrazu domů přináší do vesnického prostoru komfort nového tisíciletí, přičemž však nenarušuje genia loci místa.

Více »

Rodinný dům v Oldřichově

Realizace tohoto unikátního díla získala v roce 2016 prestižní ocenění Grand Prix Architektů. Budova, která je citlivě zasazena do malebné krajiny úpatí jizerských hor, poskytuje svým uživatelům nejvyšší standard venkovského bydlení. Objekt pečlivě kopíruje vrstevnice svahu a zároveň v maximální míře využívá typické místní materiály, jako je například liberecká žula.

Více »
Náš tým tvoří ...
DSC_7348

Petr Strakoš

Ředitel projekce

211216 URBAN survival 0030

Martin Svoboda

BIM Manager - Senior graphic designer

DSC_7218

Radomír Paulus

Senior Architekt

DSC_6996

Jan Vaško

Senior Architekt

DSC_7244

Lenka Lajtkepová

Senior Architekt

Benjamin Daniels

Senior Architekt

DSC_7128

Karolína Černá

Architekt

DSC_7060

Martin Chorvát

Architekt

DSC_7170

Klára Kubíčková

BIM specialista

DSC_7037

Petr Havel

Projektant

Alexandra Rashkevich

Vedoucí realizace interiérů

DSC_7093

Lucie Špačková

Interiérový designer

DSC_7300(2)

Patrícia Kolesárová

Zahradní architekt

cropped-US-PLAN-mono-black-1.png

Petr Strakoš

Technický ředitel

211216 URBAN survival 0030

Martin Svoboda

BIM Specialista

Radomír Paulus

Radomír Paulus

Senior Architekt

Lenka Lajtkepová

Lenka Lajtkepová

Senior Architekt

Ondřej Šimša

Ondřej Šimša

Senior Architekt

211216 URBAN survival 0203

Jan Vaško

Senior Architekt

cropped-US-PLAN-mono-black-1.png

Benjamin Daniels

Architekt

220120 URBAN survival 1261

Karolína Černá

Architekt

cropped-US-PLAN-mono-black-1.png

Martin Chorvát

Architekt

cropped-US-PLAN-mono-black-1.png

Klára Kubíčková

Architekt

220120 URBAN survival 1035

Petr Havel

Architekt

cropped-US-PLAN-mono-black-1.png

Martin Diviš

Modelář

cropped-US-PLAN-mono-black-1.png

Patrícia Kolesárová

Projektant sadových úprav

cropped-US-PLAN-mono-black-1.png

Alexandra Rashkevich

Vedoucí přípravy realizace

cropped-US-PLAN-mono-black-1.png

Lucie Špačková

Interiérová architektka