Otavské zahrady

Venkovské bydlení na svahu zlatonosné řeky Otavy nabízí možnosti pro široké spektrum zájemců o dostupné bydlení na venkově, ale přesto v dosahu města. Na svažitém pozemku jsou navrženy domy tak, aby každý z nich nabízel výhled do krajiny směrem k řece. U tohoto typu rodinných domů je dbáno především na optimalizaci návrhu tak, aby je bylo možné nabídnout všem typům zájemců ,od mladých rodin až po starší občany, kteří chtějí uniknout z ruchu města do této klidné části naší země.

Funkce

Bydlení

Kapacita

14 rodinných domů

Kategorie

Novostavba

Místo

Kestřany

Projektové práce

2022

Realizace

2023 - 2025