Přístavba rehakliniky v Proseči

Architektonické studie se zabývá přístavbou stávajícího domova pro seniory, který se nachází v budově zámku v Proseči u Pošné. Záměrem bylo rozšířit prostory zámku tak, aby byla navýšena kapacita ubytovaných a zároveň mohla v rámci zařízení vzniknout rehabilitační klinika skládající se z balneoterapie a fyzioterapie.

Funkce

Rehabilitační klinika

Kapacita

30 klientů

Kategorie

Přístavba

Místo

Proseč u Pošné

Projektové práce

2021 - 2022

Realizace