Domov pro seniory Třebíč

Na místě stávajícího dosluhujícího zařízení byl navržen domov pro seniory splňující současné požadavky na provoz sociálních služeb. Výzvou projektu bylo vhodné začlenění objektu do stávající ustálené urbanistické struktury města vytvoření nových veřejných prostranství pro okolní obyvatele. Objekt je koncipován ve velmi vysokém standardu, a to jak z hlediska komfortu jeho uživatelů, tak z hlediska provozně-technologických kritérií.

Funkce

Domov pro seniory

Kapacita

120 klientů

Kategorie

Novostavba

Místo

Třebíč

Projektové práce

2022

Realizace