Urbanismus

Vize našich urbanistických návrhů je silně ovlivněna stále se zvyšující poptávkou po dostupném bydlení a vzrůstajícím důrazem na udržitelnost. Cílem tvorby je dosažení vyváženosti základních pilířů udržitelnosti: environmentálního, sociálního a ekonomického. Díky tomu se projekt stává smysluplný po všech stránkách. Snahou je vytvořit takové prostředí, které budoucím obyvatelům poskytne rozmanitost funkcí a bude podporovat sdílení a komunitní život. Řešené území vždy řešíme komplexně včetně jeho vazeb a vlivů na okolí tak, aby se pro danou oblast nové území stalo přínosem a nikoli zátěží.