DOOMA Valašské Klobouky

Čtyři obytné domy na mírně svažitém pozemku v centru jihomoravské obce společně tvoří prostupný urbánní blok začleněný do městské struktury. Návrh se vyznačuje především propojením dostupného bydlení a občanské vybavenosti v parteru, které vytváří prostor pro sociální interakce. Zaoblená nároží změkčují hmotový výraz budov, působí přívětivým dojmem a podporují přirozený pohyb osob.

Funkce

Bydlení

Kapacita

107 bytů

Kategorie

Novostavba

Místo

Valašské Klobouky

Projektové práce

2021 studie

Realizace